Integritetspolicy


Tonic Oy har åtagit sig att tillhandahålla sina användare med Internet skydd som respekterar integriteten hos deras personliga säkerhet. Vår sekretesspolicy beskrivs nedan, och vi ber dig att läsa dem helt. Politik kommer från tre av det löfte vi gör för er, våra kunder:


Vi lovar att Tonic Oy inte kommer att använda informationen utan din tillåtelse.

Tonic Oy kommer inte distribuera din e-postadress eller annan personlig information till tredje part.

Vi lovar att vi kommer att erbjuda dig att skydda integritetsfrågor som du kommunicerar med oss och att vi kommer att svara på dem ordentligt och eftertänksamt.

Vi åtar oss att god styrning och kontroll av den information som du har gett oss.Förbehåll


I vilket fall, Tonic Oy eller innehållsleverantörer vara ansvariga för någon skada på grund av direkta, indirekta, särskilda skador, följd, straff eller oförutsedda skador eller förlust av användning, vinster, data eller andra immateriella tillgångar, som uppstår ur eller i samband med användningen, oförmågan att använda, obehörig käytöön, prestanda eller icke-prestanda av den här webbplatsen, även om Tonic Oy har biträtt tidigare möjligheten för sådana skador och huruvida sådana skador leder till ett avtal, vårdslöshet, lag skada lag, i eget kapital eller i övrigt.

Allt material på webbplatsen är sant och rätt, under den tid den hämtades till Internet, men kan ändras utan föregående meddelande. Tonic Oy strävar efter att meddela sina kunder om eventuella ändringar i priser och att hålla dessa platser uppdaterade.

Tonic Oy  Raunistulantie 15, 20300 Åbo, Finland  FO-numret  FI 0741490-0  Tel. 02-2539882 tai +358 40 7165522  E-mail info@tonic.fi

All Rights Reserved by Tonic Oy 2014 | Integritetpolicy  | Kontakta oss